11 mars 2012

11. Someone you talked to today

Yo! Det är alltid lika roligt att prata med Theodore. Han säger de lustigaste saker.
Photo A Day

Inga kommentarer: