25 oktober 2013

Lilla ordsmeden

Idag kom Theodore på ett nytt ord. Lurinator. En maskin som lurar alla.

Kan ni komma på några bra lurinatorer?

Inga kommentarer: