10 mars 2012

10. Loud

Vår familj är inte särskilt högljudd för att vara en barnfamilj med en treåring. Vi vuxna är båda känsliga
för stress och hets och oljud, och när vi är tillsammans allihopa hålls musik och teveljud på ganska låga nivåer.
Hög musik får man spela i sina hörlurar eller när man är ensam hemma. Så trivs vi bra.
Photo A Day

Inga kommentarer: