11 december 2009

Lavinerna

That boy needs therapy
pyschosomatic
That boy needs therapy
purely pyschosomatic
That boy needs therapy
Lie down on the couch
what does that mean?
You're a nut! You're crazy in the coconut!
What does that mean?
That boy needs therapy,
I'm gonna kill you
that boy needs therapy,
Grab a kazoo
let's have a dual
And when I count three
That... that... that.. boy.. boy needs therapy
He was white as a sheet
and he also made false teeth

Ja. Det här lyssnar jag på. Vad gör ni?

1 kommentar:

Heldri sa...

Skriver C-uppsats och dricker kaffe tills jag blir spyfärdig, mer av skrivandet än av kaffedrickandet...